อู่ซ่อมนาฬิกากรุงเทพ

🚩#เชิญร่วมงาน Fixwatch No.1 & Elma Day ครั้งที่ 2 ณ.ห้องเรียน Fixwatch Class No.1 @ We-Train Center ทุ่งสีกัน หมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.วันที่ 24 ธ.ค64 ตั้งแต่เวลา 10.00 นเป็นต้นไป👉https://www.facebook.com/groups/2170492266497423/permalink/3025994057613902/

📌📌 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:☎️ +66 (0) 94 694 0880

📧 อีเมล: service@ewins.asia

💬 LINE: https://lin.ee/mTNSaae

E&W Industrial Service Asia Co., Ltd. – การสนับสนุนด้านเทคนิคของ Elma บริการหลังการขาย การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง พร้อมอะไหล่

🏢 สาขา-โชว์รูม : 599/44 หมู่ บ้านกลางเมือง ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีด่าน 24 วัดสมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ ประเทศไทย (ใกล้ MRTA-สถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล – ลาซาล)

🏢 สำนักงานใหญ่: 90/42 อาคารสาทรธานี ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก ,10500 กรุงเทพฯ / ประเทศไทย

High-Quality Cleaning Results

The Elmasolvex® SE watch cleaning machine works through the rotation process and offers multiple-chamber technology for solvent and aqueous cleaning. Works well with both ultrasonic and non-ultrasonic cleaning machines to provide superior cleaning results.

 Time-Saving

Cleaning precision watch  parts by hand can be time-consuming, especially if you have to clean multiple watches daily. With the Elmasolvex® SE watch cleaning machine, you can clean multiple watches simultaneously, saving you time and increasing your productivity. The machine’s automated cleaning cycle also allows you to set and forget it, freeing up your time to focus on other tasks.

 Delicate and Safe Cleaning

The Elmasolvex® SE watch cleaning machine is designed to clean delicate components without damaging them. The technology and cleaning agents are gentle enough to clean even the most fragile watch parts, including the hairspring and jewels. This ensures that your customers’ watches are treated with care and that you don’t have to worry about causing any damage during the cleaning process.

 Cost-Effective

Leasing the Elmasolvex® SE watch cleaning machine from E&W Industrial Asia Co., Ltd. can be a cost-effective solution for your business. Instead of investing in expensive cleaning equipment or hiring additional staff to clean watches, you can lease the machine for a fraction of the cost. The machine’s efficient cleaning process can also help you save on cleaning agents and reduce your overall operating costs. 

 Improved Customer Satisfaction

The Elmasolvex® SE watch cleaning machine provides high-quality cleaning results that can improve customer satisfaction. Customers will appreciate the attention to detail and care you put into cleaning their watches. Additionally, the machine’s efficient cleaning process means you can return watches to customers faster, improving turnaround times and customer satisfaction.

 Leasing the Elmasolvex® SE watch cleaning machine from E&W Industrial Asia Co., Ltd. can significantly benefit your business. From high-quality cleaning results to time-saving and cost-effective solutions, this machine is a must-have for any watch repair business or jewelry store. Investing in this innovative cleaning solution can improve your efficiency, customer satisfaction, and overall profitability.

📞📧 Want to know more about our Elmasolvex SE and how your business can lease this demo unit from us? Contact our sales team now. Dial 061 871 6802 or email service@ewins.asia  today!

You may also like…

เลือกน้ำยาล้างอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำยาล้างที่ดีที่สุดสำหรับงานล้างอุตสาหกรรม

เลือกน้ำยาล้างอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำยาล้างที่ดีที่สุดสำหรับงานล้างอุตสาหกรรม

เลือกน้ำยาล้างอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำยาล้างที่ดีที่สุดสำหรับงานล้างอุตสาหกรรม…

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

Elmasonic S เปลี่ยนโฉมเป็น Elmasonic Select

กำลังล้างที่สูง และ เอกลักษณ์ที่ชัดเจน – เครื่องล้างอัลตร้าโซนิกโฉมใหม่ Elmasonic Select มาพร้อมกับโหมดการทำงาน 5 รูปแบบ และ สามารถบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าได้ 4 รูปแบบ เครื่องล้างอัลตร้าโซนิกที่ใช้งานได้หลากหลาย มีขนาดตั้งแต่ขนาด 3 ลิตร ไปจนถึง 90 ลิตร

สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้!

เลือกเครื่องล้างอัลตร้าโซนิกแบบความถี่เดียวหรือหลายควาถี่ในตัวดี?

เลือกเครื่องล้างอัลตร้าโซนิกแบบความถี่เดียวหรือหลายควาถี่ในตัวดี?

ในบทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคความถี่เดียวกับหลายความถี่ ...

Share This