เครื่องล้างชิ้นส่วนภายในนาฬิกา

elmasolvex SE

watch_cleaning SE
รายละเอียด SE

การทำความสะอาดหลายสถานีล้างกึ่งแมนนวล

Elmasolvex SE เป็นเครื่องทำความสะอาดแบบแมนนวลสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในนาฬิกาและส่วนกลไกที่มีความละเอียดอ่อนด้วย น้ำยาที่เป็นน้ำ และ/หรือ น้ำยาล้าง/น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย

ติดตั้งด้วย 4 สถานีล้างและ 1 สถานีทำแห้งด้วยเทคโนโลยีลมร้อนตัวกรองแบบละเอียด Elmasolvex SE สามารถให้ผลการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ

download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ Elmasolvex

download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ Elmasolvex SE

elmasolvex RM

watch_cleaning_RM

รายละเอียด RM

การทำความสะอาดหลายสถานีล้างอัตโนมัติและมีระบบป้องกันการระเบิดในตัว

Elmasolvex RM คือเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ สำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในนาฬิกาและส่วนกลไลอื่นๆ ที่มีความละเอียดอ่อนด้วยน้ำยาที่เป็นน้ำ และ/หรือ น้ำยาล้าง, น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย

การล้างด้วยน้ำยาและการล้างสะอาดทำงานด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนหรือเลือกปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ในกระบวนการแกว่งหรือการหมุนของ 4 สถานีล้างและ 1 สถานีทำแห้งด้วยเทคโนโลยีลมร้อนตัวกรองแบบละเอียดที่สามารถทำความสะอาดปราศจากเศษตกค้าง

มาตรฐานที่สูงของการทำความสะอาดที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับตามกฏข้อบังคับยุโรปสำหรับเครื่องยนต์ และความปลอดภัยจากการระเบิดสำหรับการทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายที่ติดไฟได้

Download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ Elmasolvex

Download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ Elmasolvex RM

elmasolvex VA

watch_cleaning_VA
รายละเอียด VA

ทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีสุญญากาศและการป้องกันการระเบิด

Elmasolvex VA คือเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ สำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนกลไกที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ล้อเกียร์, สปริง, หรือกรอบ การทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ที่มีหลายความถี่และการล้างสะอาดที่ทำงานโดยกระบวนการแกว่งหรือการหมุน เทคโนโลยีสุญญากาศที่สามารถเข้าถึงส่วนที่เข้าถึงยากและนำฟองอากาศออกไป

ผู้ใช้เครื่องถูกป้องกันจากไอของตัวทำละลายที่อาจเป็นพิษหรือกลิ่น ด้วยระบบสกัดหรือระบบกรองภายในที่มากับตัวเครื่อง

Elmasolvex VA มีที่ป้องกันระเบิดภายในตัวเองด้วยเทคโนโลยีสุญญากาศที่ถูกใช้และทุกวิธีการทดสอบที่บังคับโดย TÜV และมาตรฐานของยุโรปสำหรับการป้องกันการระเบิด หมายความว่าวิธีการป้องกันการระเบิดที่ติดตั้งในเครื่อง ตัดปัญหาความอันตรายจากไฟเมื่อเครื่องถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการใช้อัลตร้าซาวด์จึงเป็นไปได้และได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ elmasolex

download ดาวน์โหลด โบรชัวร์ elmasolvex VA

เครื่องมือสำหรับงานบริการนาฬิกา

antimag

watch demagnetiser
รายละเอียด Antimag

 เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็กสำหรับศูนย์บริการด้านนาฬิกา

นาฬิกาได้รับอิทธิพลจากอำนาจแม่เหล็ก ดังนั้น ชิ้นส่วนในนาฬิกาควรถูกล้างอำนาจแม่เหล็กเป็นครั้งเป็นคราว เวลาที่ดีที่สุดคือทำช่วงรับบริการดูแลปรกติและช่วงทำความสะอาด

โดยเฉพาะเครื่องนาฬิการุ่นเก่า balance spring คือส่วนที่สำคัญที่ถูกกลายเป็นแม่เหล็กได้ ถ้ามันเกิดขึ้นการแกว่งที่ประสานกันของสปริงจะทำได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่านาฬิกานั้นจะเดินได้ไม่ตรง ในทางกลับกัน เครื่องมือในการทำนาฬิกาสามารถส่งอำนาจแม่เหล็กได้ แนะนำให้ทำการล้างอำนาจแม่เหล็กเครื่องมือก่อนทุกครั้งที่ใช้

(ไม่เหมาะสำหรับนาฬิกาทำจากควอร์ตซ์ที่มีไฟฟ้า )

download ดาวน์โหลด ข้อมูลสินค้า Antimag

leak tester

watch leak controller
รายละเอียดของ leak tester

เครื่องทดสอบกันน้ำ

ทดสอบการกันน้ำของนาฬิกาโดยไม่มีความเสี่ยง (ไม่ใช้ของเหลว)

การตรวจสอบการกันน้ำของนาฬิกาข้อมือ/นาฬิกา สามารถตรวจได้โดยเครื่อง Leak controller การใช้งานทำได้ง่ายและไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการกันน้ำที่เชื่อถือได้ หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ และสามารถแสดงหลักฐานและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้

download product info Leak Controller