การทำความสะอาดอัลตราโซนิกที่กำหนดเอง

customized ultrasonic cleaning

ระบบล้างอัลตร้าโซนิคผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ระบบล้างด้วยอัลตร้าโซนิคแบบสายการผลิต ที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และ/หรือ ตามผลการทดสอบกระบวนการล้างและผลการวิเคราะห์เพื่อบรรลุผลของงานล้างและคุณภาพของชิ้นงานที่ดีที่สุด

ด้วยห้องแล็ปส่วนตัว, การวิจัยระบบอัลตร้าโซนิก, ระบบการแช่, การฉีดพ่น, น้ำยาล้าง, ระบบไฟฟ้า, กลไกเชิงกล, ซอฟแวร์, การออกแบบ, และ หน่วยงานออกแบบ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ของ Elma ระบบการล้างนำเสนอความเป็นรูปแบบเฉพาะ, ความไว้วางใจในเครื่องจักรและระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้ดีที่สุด

ศูนย์บริการของเอ็ลม่าทั่วโลกยังสามารถให้บริการหลังการขายและการสนับสนุน ทั้งภายในการรับประกันและภายหลังถ้าจำเป็น

โบรชัวร์ customized ultrasonic cleaning

Share This