ระบบการล้างด้วยอัลตร้าโซนิค

ปัจจุบันการล้างด้วยอัลตร้าโซนิคเป็นการล้างที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการล้างชิ้นงานด้วยแม่นยำในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม

ชิ้นงานที่ต้องการล้างพร้อมกับสิ่งปนเปื้อนหลากหลายรูปแบบจะถูกใส่ลงในตะกร้าหรือตัวจับชิ้นงาน และนำลงไปในถังล้างอัลตร้าโซนิคที่มีของเหลวตัวกลางในการล้างอยู่ ตัวถังล้างถูกติดตั้งด้วยทรานส์ดิวเซอร์ตัวกำเนิดคลื่นอัลตร้าโซนิคแบบเปียโซ (Piezo Transducers)

ตัวทรานส์ดิวเซอร์จะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดอัลตร้าโซนิก พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงไปเป็นพลังงานการสั่นเชิงกล การสั่นนี้จะสร้างความดัน under pressure/over pressure ภายในของเหลวตัวกลาง ในช่วงการเกิด under pressure จะเกิดฟองอากาศคาวิเทชั่นขึ้น

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการคาวิเทชั่น(Cavitation)

พื้นที่รอบๆฟองอากาศคาวิเทชั่นในของเหลวตัวกลาง จะมี แรงดันที่สูง, การปั่นป่วนรุนแรง, และ กระแสคลื่น ซึ่งมีต้นกำเนิดจากการระเบิดของฟองอากาศอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจะกำจัดอานุภาคสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนบนผิวของชิ้นงาน ฟองอากาศคาร์วิเทชั่นส่วนใหญ่จะก่อกำเนิดบริเวณระหว่างพื้นผิวชิ้นงานและของเหลวตัวกลางในจุดที่เหมาะสมที่สุด

สิ่งสำคัญในการล้างอัลตร้าโซนิกที่ดี คือ การกระจายตัวที่เสมอกันของคาวิเทชั่นภายในถังล้าง และต้องไม่มีคาวิเทชั่นน้อยหรือมากเกินไป(กำลังอัลตร้าโซนิกน้อยหรือมากเกินไป) ซึ่งหมายความว่าหากการกระจายตัวไม่เหมาะสมการล้างอาจจะได้ผลดีแต่ในบริเวณกลางถังล้างแต่ชิ้นงานที่อยู่ที่ขอบหรือบริเวณอื่นๆอาจจะล้างไม่สะอาดก็เป็นได้

Share This