เครื่อง Elmadry รุ่น TD

เป็นเครื่องเป่าลมร้อนสามารถทำให้ชิ้นส่วนต่างๆแห้งได้หลังล้าง ด้วยอุณหภูมิสูงสุดที่ 70 องศาเซลเซียส

เครื่องเป่าลมร้อนมี 3 ขนาด

 • รุ่น TD 30 ถังจะมีขนาดอยู่ที่ 3.0 ลิตร
 • รุ่น TD 120 ถังจะมีขนาดอยู่ที่ 12.0 ลิตร
 • รุ่น TD 300 ถังจะมีขนาดอยู่ที่ 28.0 ลิตร

 

 • รุ่น TD 30 สามารถใส่ตะกร้าได้ 1 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 30 ได้

 

 • รุ่น TD 120 สามารถใส่ตะกร้าได้ 2 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 30/40 ได้
  • หรือใส่ 1 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 100/120 ได้

 

 • รุ่น TD 300 สามารถใส่ตะกร้าได้ 3 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 60 ได้
  • หรือสามารถใส่ 1 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 60 พร้อมกับตะกร้ารุ่น 100 1 ตะกร้าได้
  • หรือสามารถใส่ 2 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 100/120 ได้
  • หรือสามารถใส่ 1 ตะกร้า ของตะกร้ารุ่น 150/300 ได้

download brochure elmadry TD

download product profile elmadry TD

Share This