เลือกน้ำยาล้างอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำยาล้างที่ดีที่สุดสำหรับงานล้างอุตสาหกรรม

น้ำยาล้างมีค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH value) ที่แตกต่างกัน

น้ำยาล้างของเรามีค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 14.0 โดยค่าที่มีความเป็นกลางอยู่ที่ประมาณ pH 7.0
ค่า pH ที่น้อยหมายถึงความเป็นกรดที่มากขึ้นของตัวน้ำยา และ ตัวเลขที่มากหมายถึงมีความเป็นด่างมากขึ้น ซึ่งค่าที่มาก/น้อย ก็เป็นตัวบอกได้ถึงความแรง/กำลังล้างที่สูงขึ้นของตัวน้ำยา

เพื่องานล้างที่ประสบความสำเร็จ
มันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะทราบองค์ประกอบวัตถุดิบของชิ้นงานที่จะล้าง และ องค์ประกอบของสิ่งปนเปื้อนที่ต้องการกำจัดออก
น้ำยาที่มีความเป็น กรด-ด่าง สุง เช่น pH 1-2/12-13 อาจจะช่วยทำให้งานล้างทำได้เร็วขึ้น แต่น้ำยาที่มีความรุนแรงก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ ชิ้นงาน, ผลิตภัณฑ์ ของคุณอาจจะเกิดความเสียหายรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

น้่ำยาล้างที่มีความรุนแรงยังอาจทำความเสียหายให้เครื่องจักรอุปกรณ์ และยังอาจเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้ 

น้ำยาล้างที่มีความเป็นกลางก็สามารถที่จะให้ผลงานล้างที่ยอดเยี่ยมได้ นอกจากนี้การใช้งาน, การจัดเก็บ, การทิ้ง, และการใช้งาน ยังทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่า น้ำยาล้างที่มีกำลังล้างสูงในระยะยาวอาจทำให้อายุการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์สั้นลงและอาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้การทิ้งน้ำยาใช้แล้วยังต้องมีการปรับค่าความเป็น กรด-ด่าง ซึ่งหากใช้น้ำยาที่มีความเป็นกลางโดยทั่วไปจะไม่ต้องทำในขั้นตอนดังกล่าว

การย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

น้ำยาล้างแทบจะทุกตัวของเราสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติตามมาตรฐานยุโรป ซึ่งน้ำยาล้างที่ย่อยสลายได้นี้เป็นสิ่งที่ดีมากกับโลกของเรา เพราะน้ำยาล้างไม่ว่าอย่างไรก็ต้องถูกทิ้งลงในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจสร้างมลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้าอุปโภคบริโภค การเลือกใช้น้ำยาล้างที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในระยะยาวสามารถปกป้องธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในรุ่นเราและไปจนถึงรุ่นลูก-หลาน ของเราได้

visit us at Booth G11 at Intermach 2023

Dive Deeper with Elmasonic Xtra pro at Intermach 2023

One of the flagship products we will showcase at Intermach 2023 is the Elmasonic Xtra pro. The Elmasonic Xtra pro is a modular ultrasonic cleaning solution designed to provide a comprehensive cleaning solution for the manufacturing industry. The Elmasonic Xtra pro offers advanced data analytics capabilities that enable users to unlock the full potential of their cleaning processes.

The modular design of the Elmasonic Xtra pro allows users to customize their cleaning solutions to their unique needs. The solution caters to various cleaning applications, including precision, degreasing, and parts cleaning. The Elmasonic Xtra pro delivers high-quality cleaning results consistently, making it an ideal solution for the manufacturing industry.

Elmasystem Evo

Extend the Lifetime of Your Process Liquids with STA-Centrifuge Separators

Another solution we offer is the STA-Centrifuge Separator, which extends the lifetime of process liquids and increases the availability of production machines. These centrifuge separators are designed to remove solid impurities from liquids, ensuring that the liquids remain clean and usable for longer.
Join Us at Booth G11 at Intermach 2023

cleaning of process liquids

We invite you to join us at Booth G11 at Intermach 2023 from May 10-13, 2023 at Bitec, Bangna to experience the future of industrial cleaning. Our team of experts will be present to guide you through the latest cleaning solutions and answer any questions you may have. We look forward to seeing you!

Frequently Asked Questions

Q. What services does E&W Industrial Asia offer?
A. E&W Industrial Asia offers turnkey cleaning solutions in the form of Service and Sales of Equipment and Machinery, chemicals and detergents, and process know-how for industrial cleaning.

Q. What is the Elmasonic Xtra pro?
A. The Elmasonic Xtra pro is a modular ultrasonic cleaning solution offering advanced data analytics capabilities and high-quality cleaning results.

Q. What is the STA-Centrifuge Separator?
A. The STA-Centrifuge Separator is a solution designed to extend the lifetime of process liquids and increase the availability of production machines by removing solid impurities from liquids.

You may also like…

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิกรุ่นใหม่

Elmasonic S เปลี่ยนโฉมเป็น Elmasonic Select

กำลังล้างที่สูง และ เอกลักษณ์ที่ชัดเจน – เครื่องล้างอัลตร้าโซนิกโฉมใหม่ Elmasonic Select มาพร้อมกับโหมดการทำงาน 5 รูปแบบ และ สามารถบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าได้ 4 รูปแบบ เครื่องล้างอัลตร้าโซนิกที่ใช้งานได้หลากหลาย มีขนาดตั้งแต่ขนาด 3 ลิตร ไปจนถึง 90 ลิตร

สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้!

เลือกเครื่องล้างอัลตร้าโซนิกแบบความถี่เดียวหรือหลายควาถี่ในตัวดี?

เลือกเครื่องล้างอัลตร้าโซนิกแบบความถี่เดียวหรือหลายควาถี่ในตัวดี?

ในบทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคความถี่เดียวกับหลายความถี่ ...

Share This