บริการล้างอะไหล่ฟรี*- ทดสอบการล้างทำความสะอาดโดยเครื่อง Elma Ultrasonic

Elma Ultrasonic จะช่วยให้คุณล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนหรืออะไหล่ได้ดีขนาดไหน? ลองมาทดสอบฟรี!

ส่งชิ้นส่วนของคุณมาให้เราล้างทำความสะอาด เราจะถ่ายรูปและคลิปวิดีโอก่อนและหลังดำเนินการ จากนั้น เราจะส่งรายละเอียดวิธีแก้ปัญหาและเวลาในการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ! ให้เราช่วยคุณทำงาน และล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนของคุณให้ดีขึ้น

Download Parts Testing Form
แบบฟอร์มการทดสอบล้างอะไหล่

สร้างกำไรให้ธุรกิจ ประหยัดเวลา ไม่ต้องเหนื่อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


E&W Industrial จำหน่าย Elma Ultrasonic ทุกรุ่น บริการได้มาตรฐาน ประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมบริการอะไหล่แท้ Elmavisit us at Booth G11 at Intermach 2023

Dive Deeper with Elmasonic Xtra pro at Intermach 2023

One of the flagship products we will showcase at Intermach 2023 is the Elmasonic Xtra pro. The Elmasonic Xtra pro is a modular ultrasonic cleaning solution designed to provide a comprehensive cleaning solution for the manufacturing industry. The Elmasonic Xtra pro offers advanced data analytics capabilities that enable users to unlock the full potential of their cleaning processes.

The modular design of the Elmasonic Xtra pro allows users to customize their cleaning solutions to their unique needs. The solution caters to various cleaning applications, including precision, degreasing, and parts cleaning. The Elmasonic Xtra pro delivers high-quality cleaning results consistently, making it an ideal solution for the manufacturing industry.

Elmasystem Evo

Extend the Lifetime of Your Process Liquids with STA-Centrifuge Separators

Another solution we offer is the STA-Centrifuge Separator, which extends the lifetime of process liquids and increases the availability of production machines. These centrifuge separators are designed to remove solid impurities from liquids, ensuring that the liquids remain clean and usable for longer.
Join Us at Booth G11 at Intermach 2023

cleaning of process liquids

We invite you to join us at Booth G11 at Intermach 2023 from May 10-13, 2023 at Bitec, Bangna to experience the future of industrial cleaning. Our team of experts will be present to guide you through the latest cleaning solutions and answer any questions you may have. We look forward to seeing you!

Frequently Asked Questions

Q. What services does E&W Industrial Asia offer?
A. E&W Industrial Asia offers turnkey cleaning solutions in the form of Service and Sales of Equipment and Machinery, chemicals and detergents, and process know-how for industrial cleaning.

Q. What is the Elmasonic Xtra pro?
A. The Elmasonic Xtra pro is a modular ultrasonic cleaning solution offering advanced data analytics capabilities and high-quality cleaning results.

Q. What is the STA-Centrifuge Separator?
A. The STA-Centrifuge Separator is a solution designed to extend the lifetime of process liquids and increase the availability of production machines by removing solid impurities from liquids.

You may also like…

Share This